Staliwo

Produkujemy staliwa węglowe gatunkach:

Staliwo L-400 PN-89/H-83152
Staliwo L-450 PN-85/H-83152
Staliwo L-500 PN-85/H-83152
Staliwo L-600 PN-85/H-83152